Wat biedt het AdviesCentrum Aanbestedingen aan inschrijvers en aanbesteders?

  • In geval van twijfel over juiste toepassing van aanbestedingsprocedures en/of beschadiging van bedrijfsbelangen. In dat proces kunnen inschrijvers die lid zijn van de deelnemende brancheorganisaties kosteloos advies vragen. Zo nodig wordt het probleem bij de aanbesteder aangekaart. ACA GWG treedt in dergelijke gevallen op als onafhankelijke organisatie. De anonimiteit van de betrokken inschrijver(s) wordt aldus gewaarborgd. Opdrachtgevers kunnen dan ook altijd naar ACA GWG worden doorverwezen voor een onafhankelijke visie bij verschil van mening over een aanbesteding, waardoor een op scherp van de snede spelen (juridische procedure) mogelijk kan worden voorkomen;
  • Het nut voor aanbesteders is dat zij kosteloos advies kunnen inwinnen als zij problemen tegenkomen in de voorbereiding van of tijdens hun aanbestedingsprocedures. Onnodig tijd/kostenverlies wordt hiermee voorkomen;
  • De adviezen van ACA GWG naar aanleiding van vragen van aannemers en aanbesteders worden gegeven op basis van branchespecifieke kennis en ervaring ook met betrekking tot de onderliggende (RAW)bestekken. Deze adviezen zijn kosteloos, niet bindend en worden gelet op de tijdsdruk in een aanbestedingsprocedure direct adequaat in behandeling genomen. Zij worden gegeven vanuit de achtergrondgedachte dat het voor beide partijen beter is problemen te voorkomen dan in een latere fase een juridische strijd aan te moeten gaan;
  • In overleg met aannemers en aanbesteders wordt gestreefd naar transparantie en evenwichtige verhoudingen tussen marktpartijen bij plaatsing van opdrachten voor nu en optimalisering van de onderliggende contracten voor de langere termijn.

 

Brochure

ACA GWG brochure1 small
Bekijk onze brochure hier.

Meldlijn

  • 0318 – 544905