Foto Henk de KoningOp 13 september bereikte ons het droeve bericht dat mr. Henk de Koning is overleden. Henk was al een tijdje ziek, maar werkte dapper door, want hij was bijzonder plichtsgetrouw en hij wilde zijn plichten niet verzaken. Anderhalve week geleden verzorgde hij nog de stukken voor onze bestuursvergadering van 8 september.

Henk was sinds een kleine 5 jaar de steun en toeverlaat van het Bestuur van MKB INFRA. In die vijf jaar heeft hij geen vergadering overgeslagen. Vanuit die bevlogenheid is hij ook het secretariaat van het Adviescentrum Aanbestedingen Grond Wegen en Groen (ACA GWG) en de Verenigingen Kabel en Leidingen Overleg (het KLO) gaan voeren. Voordien was hij Algemeen Secretaris van de NVAF, de branchevereniging voor funderingswerken. Hij begon zijn carrière als secretaris bij de Vereniging van Aannemers Grond-, Weg- en Waterbouw (VAGWW), inmiddels zesenveertig jaar geleden. Hij heeft zijn hele loopbaan in dienst gesteld van het mkb in de infrasector.

Tijdens zijn lange carrière heeft hij heel veel bijzondere dingen meegemaakt. Gelukkig heeft hij in de meest recente editie van GWW Totaal in een interview een aantal van de hoogtepunten uit zijn carrière kunnen laten optekenen.

MKB INFRA zal het zonder hem moeten stellen. Wij zullen zijn plichtsbesef, alertheid, juridische deskundigheid, zijn vriendschap en vooral zijn droge humor niet vergeten.

MKB INFRA wenst zijn vrouw, kinderen en overige naasten veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

In Memoriam: mr. Henk de Koning
Op 13 september bereikte ons het droeve bericht dat mr. Henk de Koning is overleden. Henk was al een tijdje ziek, maar werkte dapper door, want hij was bijzonder plichtsgetrouw en hij wilde zijn plichten niet verzaken. Anderhalve week geleden verzorgde hij nog de stukken voor onze bestuursvergadering van 8 september.

Lees meer

Social return blijvertje, maar stop met lappendeken van regelingen
Het ACA GWG nam op 29 maart jl. deel aan het Aanbestedingscongres. 3 instituten het Aanbestedingscentrum Techniek Nederland, Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra en ons eigen Adviescentrum Aanbestedingen ‘Grond, Wegen en Groen’ stonden stil bij trends rondom social return om deze (nog) beter te laten renderen.

Lees meer

Voorschrijven werkmaterieel in strijd met RAW-systematiek
Enige tijd geleden ontving het Advies Centrum Aanbestedingen GWG (ACA GWG) van een ondernemer een klacht met betrekking tot een door een gemeente uitgeschreven aanbesteding voor een raamovereenkomst voor het vellen en rooien van bomen op basis van een RAW bestek. 

Lees meer

Stapeling van kerncompetenties veroordeeld
Met succes is het ACA opgekomen in een zaak waarin de aanbesteder uitging van een stapeling van referentiewerken. De meeste aanbestedingsklachten die bij het Adviescentrum Aanbestedingen GWG (ACA GWG) binnenkomen, blijven zien op disproportionele eisen. Het stapelen van eisen ten aanzien van referentiewerken is daarbij een veel terugkerende klacht.

Lees meer

Brochure

ACA GWG brochure1 small
Bekijk onze brochure hier.

Meldlijn

  • 0318 – 544905