Sfeershot werksituatieJaarbericht 2020 ACA GWG: “trend zet door:
het aantal klachten neemt af, complexiteit neemt toe!”

Het aantal klachten over aanbestedingen neemt nog steeds af. Vijf jaar terug zaten we op 120 vragen om advies of klachten, dat aantal neemt geleidelijk af, nu zitten we op zo’n 65 klachten op jaarbasis.

Het aantal klachten over aanbestedingen neemt nog steeds af. Vijf jaar terug zaten we op 120 vragen om advies of klachten, dat aantal neemt geleidelijk af, nu zitten we op zo’n 65 klachten op jaarbasis. Terwijl we zien dat het aantal klachten afneemt, zien we dat de complexiteit van de vragen en klachten toeneemt. Kortom de klachten worden omvangrijker en complexer. Daarnaast is het soms nodig om een klachtenprocedure door te zetten tot aan de Commissie van Aanbestedingsexperts.

Hieronder enkele kenmerkende aspecten naar aanleiding van de klachten die in 2020 werden ingediend:

  • Klachten worden complexer en omvangrijker. Waar een klachtbrief vroeger veelal 2 tot 3 pagina’s besloeg, gaan er tegenwoordig ook klachten uit van zes tot negen pagina’s.
  • Relatief veel klachten betreffen de geschiktheidseisen of selectiecriteria en dan met name op het gebied van de benodigde kerncompetenties. Het niet of onjuist toepassen van de Gids Proportionaliteit met haar voorschriften m.b.t. de financiële omvang en het maximale aantal te vragen referenties is een aantal keren aanleiding geweest een klachtbrief te versturen naar de aanbesteder.
  • Een ander aandachtspunt betreft onderlinge samenwerking. Daar waar ondernemers willen samenwerken met collega onderaannemers (denk aan een “beroep op derden” i.v.m. de benodigde ervaring of met betrekking tot onderaannemers) stuit dit in het aanbestedingsproces nogal eens op onterechte hindernissen. 
  • Een behoorlijk aantal klachten betreft specifieke certificeringen op het gebied van ISO of een bepaalde BR (beoordelingsrichtlijn). Daarnaast spelen zaken als onduidelijke besteksposten of onvoldoende informatie om tot reële prijsvorming te komen.
  • Positief is dat veel aanbesteders op basis van een klacht vanuit het ACA GWG de aanbestedingsstukken aanpassen, zodat de grond voor de klacht is verdwenen. Het percentage geslaagde klachten blijft onverminderd hoog. Zo’n 75% tot 80% heeft succes!

Het Adviescentrum Aanbestedingen (ACA GWG) biedt gratis dienstverlening en is actief voor aanbesteders en opdrachtnemers, de laatsten voor zover die zijn aangesloten bij de deelnemende verenigingen MKB INFRA en Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG). We benadrukken hierbij dat de anonimiteit van de klagende ondernemer een belangrijk uitgangspunt is. De naam van de  klager wordt niet bekend gemaakt aan de aanbestedende dienst.ACA GWG ziet in bovenstaande bevindingen aanleiding om de dienstverlening nog nadrukkelijker onder de aandacht van de doelgroepen te brengen!

In Memoriam: mr. Henk de Koning
Op 13 september bereikte ons het droeve bericht dat mr. Henk de Koning is overleden. Henk was al een tijdje ziek, maar werkte dapper door, want hij was bijzonder plichtsgetrouw en hij wilde zijn plichten niet verzaken. Anderhalve week geleden verzorgde hij nog de stukken voor onze bestuursvergadering van 8 september.

Lees meer

Social return blijvertje, maar stop met lappendeken van regelingen
Het ACA GWG nam op 29 maart jl. deel aan het Aanbestedingscongres. 3 instituten het Aanbestedingscentrum Techniek Nederland, Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra en ons eigen Adviescentrum Aanbestedingen ‘Grond, Wegen en Groen’ stonden stil bij trends rondom social return om deze (nog) beter te laten renderen.

Lees meer

Voorschrijven werkmaterieel in strijd met RAW-systematiek
Enige tijd geleden ontving het Advies Centrum Aanbestedingen GWG (ACA GWG) van een ondernemer een klacht met betrekking tot een door een gemeente uitgeschreven aanbesteding voor een raamovereenkomst voor het vellen en rooien van bomen op basis van een RAW bestek. 

Lees meer

Stapeling van kerncompetenties veroordeeld
Met succes is het ACA opgekomen in een zaak waarin de aanbesteder uitging van een stapeling van referentiewerken. De meeste aanbestedingsklachten die bij het Adviescentrum Aanbestedingen GWG (ACA GWG) binnenkomen, blijven zien op disproportionele eisen. Het stapelen van eisen ten aanzien van referentiewerken is daarbij een veel terugkerende klacht.

Lees meer

Brochure

ACA GWG brochure1 small
Bekijk onze brochure hier.

Meldlijn

  •  088 - 69 61 300