0301 150001Volgens de laatste kwartaalrapportage van CROW en advocatenkantoor Severijn Hulshof heeft het adviescentrum het jaar 2017 afgesloten met een totaal aantal behandelde vragen en klachten van 99, een lichte stijging ten opzichte van 2016 (95). 

Advocaat Joost Haest vindt het jammer dat er nog veel onbekendheid is met de dienstverlening van het ACA. Ook is vaak niet bekend dat de dienstverlening voor de leden van de aangesloten organisaties (MKB INFRA en VHG) gratis is. Maar ook voor opdrachtgevers is deze gratis. De deskundige hulp van het ACA kan erg helpen bij moeilijke kwesties waar verschil van mening over is gerezen. Maar vaak gaat het ook gewoon om de interpretatie van de spelregels.

0301 300002

Joost Haest

Een ander signaal is dat opdrachtgevers het soms niet prettig vinden dat anoniem wordt geklaagd via het ACA. Zij zouden liever zien dat klager zelf bij de Nota van Inlichtingen vragen stelt. Daarbij wordt soms uit het oog verloren dat van die mogelijkheid ook al gebruik is gemaakt maar men daar niet mee is opgeschoten. Dit moet de bedrijven zeker niet weerhouden van het inschakelen van het ACA omdat er kennelijk behoefte is aan een deskundig en onpartijdig oordeel.

Neem gratis deel aan het digitaal minicollege "Actualiteiten Raw Systematiek
Op dinsdag 14 juli a.s. verzorgt onze adviseur Joost Haest (Severijn Hulshof) een digitaal mini-college “Actualiteiten RAW systematiek” (via Zoom). Een erg interessant en actueel onderwerp, zeker gelet op de totstandkoming van de Standaard RAW Bepalingen 2020. De deelname is gratis, alleen even aanmelden door een mail te zenden naar info@shadv.nl. Zie deze poster (of klik op de afbeelding hiernaast) voor meer informatie.

Lees meer

Stapelen van kerncompetenties
Eens in de 4 maanden brengen de behandelaren verslag uit over binnengekomen vragen en klachten en behandelde zaken. Van tijd tot tijd lichten wij er één uit. Het verhaal achter het verhaal. Deze keer over de stapeling van kerncompetenties uit één referentiewerk behandeld door aanbestedingsadvocaat mr. J. (Joost) Haest.  

Lees meer

Jaarbericht 2019 ACA GWG: tendens dat aantal klachten afneemt
Inschrijvers wachten vaak te lang met klagen Volgens rapportages neemt het aantal klachten nog steeds af. Vier jaar terug zaten we op 120 vragen om advies of klachten, nu zitten we op 85 op jaarbasis.Is dat omdat er minder te klagen valt? De inschatting is van niet. Maar er zijn meer onderhandse inschrijvingen en daar willen inschrijvers niet klagen. Inschrijvers zijn soms “klaagmoe”, inschrijvers wachten steeds vaker tot het allerlaatste moment met inschrijven en dan is klagen vaak niet meer (tijdig) mogelijk, etc.

Lees meer

Opnieuw pleidooi MKB INFRA- en ACA-voorzitter voor aanbestedingsautoriteit
Vrijdagmiddag voor het Kamerreces heeft Staatssecretaris Keijzer het rapport over rechtsbescherming bij aanbestedingen met begeleidende brief aan de Tweede Kamer gestuurd. MKB INFRA en de Aannemersfederatie Nederland hebben in een eerste gezamenlijke reactie uitvoerig aan de orde gesteld dat jammer genoeg geen van de daarin aangedragen oplossingsrichtingen is overgenomen.

Lees meer

Meldlijn

  •  088 - 69 61 300

Brochure

ACA GWG brochure1 small
Bekijk onze brochure hier.