werkzaamheden in beeldHet Adviescentrum Aanbestedingen (ACA GWW), waarin MKB INFRA en VHG samenwerken, heeft haar naam gewijzigd in ACA GWG, hetgeen staat voor 'Grond, Wegen en Groen'.

 


 

Het bestuur van het ACA probeert hiermee recht te doen aan de achterban van met name de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners VHG. Het adviescentrum  behandelde in 2016 95 vragen. in de periode 4e kwartaal 2016 tot en met het derde kwartaal van 2017 was dit aantal (het voortschrijdend jaartotaal) iets afgenomen tot 87. Opnieuw constateert het ACA GWG dat de complexiteit van de vragen toeneemt. Bijvoorbeeld over ondeugdelijke motiveringen. Ook het clusteren van werkzaamheden en het verschuiven van risico’s zijn een bron van frustratie voor MKB-bedrijven. 90% van de aan ACA GWG voorgelegde vragen waren inhoudelijk zo complex, dat deze door een jurist beoordeeld moesten worden. In 2015 was dat 75%.Verschuiven van risico’s naar aannemer
“Inschrijvers benaderen ons met vragen waarbij je steeds meer ziet dat de aanbestedende dienst al heeft voorzien dat haar leidraad of eisen tot discussie gaat leiden”, vertelt ACA-voorzitter Philip van Nieuwenhuizen. “Door een specifieke motivering wordt geprobeerd om die discussie op voorhand al het eigen voordeel te beslechten of de drang om vragen te stellen op voorhand te temperen. Een goed voorbeeld daarvan is het verschuiven van risico’s naar de aannemer met een motivering waarom dat gebeurt. Bij een rammelende of simpelweg ondeugdelijke motivering wordt aan de bel getrokken bij ACA. Probleem bij dit soort vragen is dat de aanbestedende dienst welbewust een keuze gemaakt heeft, en daar veelal niet vanaf wil wijken, ook niet na een inhoudelijke reactie van ACA.”

Philip van Nieuwenhuizen

Voorzitter Philip van Nieuwenhuizen

Clustering
Het bestuur nam met zorg kennis van een recent nieuwsbericht in Cobouw dat clustering zou zijn toegenomen van 14 tot 27%. Het bericht luidt als volgt: ‘Opdrachtgevers gaan stug door met stapelen van bouwopdrachten. Het MKB staat onnodig vaak buitenspel. Terwijl samenvoegen van projecten bij wet is verboden: “Zelfs rechters negeren het clusterverbod en fluiten aanbestedende diensten niet terug.” Het Aanbestedingsinstituut van Bouwend Nederland slaat alarm over het drastisch teruglopen van het aantal bouwtenders en presenteert de cijfers vrijdag op het jaarlijkse Aanbestedingscongres. Bij 27 procent van alle aanbestede bouwopdrachten is sprake van onnodig samenvoegen van projecten. Twee jaar geleden lag dat percentage nog op 14 procent, bijna een verdubbeling dus. (etc.)’. Die presentatie waarop wordt gedoeld vond op vrijdag 17 november 2017 plaats.

Over ACA GWG
Het adviescentrum is al 16 jaar dé vraagbaak voor advies bij aanbestedingen in de gww- en groene sector. Dragende organisaties zijn MKB INFRA en Branchevereniging VHG. Jaarlijks ondersteunen de adviseurs zowel inschrijvers als aanbesteders bij vragen in de precontractuele fase van het aanbestedingsproces. Voor de uitvoering van de dienstverlening steunt ACA GWG op CROW en voor de advisering op Severijn Hulshof Advocaten. Eerstelijns vragen worden behandeld door CROW, een onafhankelijke kennisorganisatie die zich onder meer bezighoudt met aanbestedingen en contracten. Vragen die juridisch complexer zijn stuurt CROW door naar Severijn Hulshof Advocaten voor advies (in 2016/2017 ongeveer 90% van de vragen). Brieven en klachten worden altijd namens ACA GWG verzonden, zonder vermelding van de naam van de bezwaarmaker. Anonimiteit is dus verzekerd voor wie bezwaar maakt.

Neem gratis deel aan het digitaal minicollege "Actualiteiten Raw Systematiek
Op dinsdag 14 juli a.s. verzorgt onze adviseur Joost Haest (Severijn Hulshof) een digitaal mini-college “Actualiteiten RAW systematiek” (via Zoom). Een erg interessant en actueel onderwerp, zeker gelet op de totstandkoming van de Standaard RAW Bepalingen 2020. De deelname is gratis, alleen even aanmelden door een mail te zenden naar info@shadv.nl. Zie deze poster (of klik op de afbeelding hiernaast) voor meer informatie.

Lees meer

Stapelen van kerncompetenties
Eens in de 4 maanden brengen de behandelaren verslag uit over binnengekomen vragen en klachten en behandelde zaken. Van tijd tot tijd lichten wij er één uit. Het verhaal achter het verhaal. Deze keer over de stapeling van kerncompetenties uit één referentiewerk behandeld door aanbestedingsadvocaat mr. J. (Joost) Haest.  

Lees meer

Jaarbericht 2019 ACA GWG: tendens dat aantal klachten afneemt
Inschrijvers wachten vaak te lang met klagen Volgens rapportages neemt het aantal klachten nog steeds af. Vier jaar terug zaten we op 120 vragen om advies of klachten, nu zitten we op 85 op jaarbasis.Is dat omdat er minder te klagen valt? De inschatting is van niet. Maar er zijn meer onderhandse inschrijvingen en daar willen inschrijvers niet klagen. Inschrijvers zijn soms “klaagmoe”, inschrijvers wachten steeds vaker tot het allerlaatste moment met inschrijven en dan is klagen vaak niet meer (tijdig) mogelijk, etc.

Lees meer

Opnieuw pleidooi MKB INFRA- en ACA-voorzitter voor aanbestedingsautoriteit
Vrijdagmiddag voor het Kamerreces heeft Staatssecretaris Keijzer het rapport over rechtsbescherming bij aanbestedingen met begeleidende brief aan de Tweede Kamer gestuurd. MKB INFRA en de Aannemersfederatie Nederland hebben in een eerste gezamenlijke reactie uitvoerig aan de orde gesteld dat jammer genoeg geen van de daarin aangedragen oplossingsrichtingen is overgenomen.

Lees meer

Meldlijn

  •  088 - 69 61 300

Brochure

ACA GWG brochure1 small
Bekijk onze brochure hier.