Stobben frezen 250Inschrijvers wachten vaak te lang met klagen

  • Volgens rapportages neemt het aantal klachten nog steeds af. Vier jaar terug zaten we op 120 vragen om advies of klachten, nu zitten we op 85 op jaarbasis.
   Is dat omdat er minder te klagen valt? De inschatting is van niet. Maar er zijn meer onderhandse inschrijvingen en daar willen inschrijvers niet klagen.
   Inschrijvers zijn soms “klaagmoe”, inschrijvers wachten steeds vaker tot het allerlaatste moment met inschrijven en dan is klagen vaak niet meer (tijdig) mogelijk, etc.

 • De klachten worden complexer en omvangrijker. Waar een klachtbrief vroeger 2 tot 3 pagina’s besloeg, gaan er tegenwoordig ook klachten uit van zes tot negen pagina’s.
 • Het percentage van geslaagde klachten blijft onverminderd hoog. Zo’n 75% tot 80% heeft succes.
 • We zien steeds meer vragen binnenkomen die niet zien op het algemene belang voor inschrijving , maar op het individuele belang na inschrijving. En daar is de dienstverlening van ACA GWG niet voor bedoeld.
 • We zien steeds meer dat klagende partijen willen weten wie er nu geklaagd heeft. Maar dat wordt nooit bekend gemaakt. Anonimiteit is een belangrijk uitgangspunt.
 • Het laatste half jaar zien we ook dat ingediende klachten een aantal malen hebben geleid tot volledige intrekking van de aanbesteding omdat er zoveel fouten aan kleven dat de aanbestedende dienst het beter acht om opnieuw te beginnen.
 • Het Adviescentrum Aanbestedingen biedt gratis dienstverlening en is actief voor aanbesteders en opdrachtnemers, de laatsten voor zover die zijn aangesloten bij de deelnemende verenigingen MKB INFRA en Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners. Het ziet in deze bevindingen aanleiding om de dienstverlening nog nadrukkelijker onder de aandacht van de doelgroepen te brengen.

 

Meldlijn

 •  088 - 69 61 300

Brochure

ACA GWG brochure1 small
Bekijk onze brochure hier.