pvn bijgesnedenVrijdagmiddag voor het Kamerreces heeft Staatssecretaris Keijzer het rapport over rechtsbescherming bij aanbestedingen met begeleidende brief aan de Tweede Kamer gestuurd. MKB INFRA en de Aannemersfederatie Nederland hebben in een eerste gezamenlijke reactie uitvoerig aan de orde gesteld dat jammer genoeg geen van de daarin aangedragen oplossingsrichtingen is overgenomen.

Opnieuw pleidooi MKB INFRA- en ACA-voorzitter voor aanbestedingsautoriteit
Vrijdagmiddag voor het Kamerreces heeft Staatssecretaris Keijzer het rapport over rechtsbescherming bij aanbestedingen met begeleidende brief aan de Tweede Kamer gestuurd. MKB INFRA- en ACA-voorzitter Philip van Nieuwenhuizen vraagt zich in zijn column af of het wegens het nagenoeg compleet negeren van de aangereikte oplossingsrichtingen in het rapport is dat ze dit tijdstip heeft gekozen. Zodat het onderop de stapel ligt na het reces en de boze, onbegrijpende of kritische noten in dit blad verloren gaan tussen de komkommers? Zodat er weer een kans voorbijgaat om eindelijk effectieve rechtsbescherming bij aanbestedingen op te zetten? De rechtsbescherming waar al meer dan 50 jaar om wordt gevraagd en waarvan ook door de overheid erkend is, dat die nodig is vanwege de onbalans in de verhoudingen tussen overheidsopdrachtgevers en opdrachtnemers.

Die erkenning leidde in 1987 zelfs tot het Besluit Mededingingsregelingen in de Bouwsector, waarin de aannemers de mogelijkheid kregen om zich te beschermen tegen onwillige of onkundige overheidsaanbesteders. Na intrekking van dat besluit ontstonden instituten zoals het Adviescentrum Aanbestedingen GWG, de Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw en Infra, de SMI en voorheen de Stichting Marktwerking Bouwnijverheid die voor de inschrijvers in de bres sprongen, gevolgd door een lobby om de bescherming van de inschrijvers in de wet en de Gids Proportionaliteit te regelen.

Dat dit alles onvoldoende is gebleken, volgt nu onmiskenbaar uit het in opdracht van de Staatssecretaris zelf opgestelde rapport, maar zij negeert de belangrijkste aanbevelingen. De opsteller van het rapport zegt in Cobouw 57 diplomatiek dat de “criticus zal zeggen dat dat er weinig tastbare stappen worden gezet”. Vrij vertaald schieten we dus gewoon niets op. MKB INFRA gaat bij de Kamerbehandeling vol inzetten op de instelling van een onafhankelijke aanbestedingsautoriteit (naar het model van de ACM), die aanbesteders kan adviseren maar ook aanbestedingen stil kan leggen, naar aanleiding van een klacht of op basis van steekproefsgewijs eigen onderzoek. Dat is het enige effectieve sluitstuk van de rechtsbescherming.

Stapeling van kerncompetenties veroordeeld
Met succes is het ACA opgekomen in een zaak waarin de aanbesteder uitging van een stapeling van referentiewerken. De meeste aanbestedingsklachten die bij het Adviescentrum Aanbestedingen GWG (ACA GWG) binnenkomen, blijven zien op disproportionele eisen. Het stapelen van eisen ten aanzien van referentiewerken is daarbij een veel terugkerende klacht.

Lees meer

Clusterverbod genegeerd: gemeente op de vingers getikt
Clusterverbod genegeerd: gemeente op de vingers getikt  Clusteren ofwel het samenvoegen van opdrachten en het niet verdelen in percelen bij aanbestedingen is al heel lang een doorn in het oog van MKB-partijen, die daardoor worden benadeeld. Het is ook een veelgehoorde klacht bij Adviescentrum Aanbestedingen Grond, Wegen en Groen (ACA GWG). 

Lees meer

MKB INFRA, VHG en CROW verlengen de samenwerking
MKB INFRA, VHG en CROW verlengen de samenwerking op het gebied van helpdesk voor het Adviescentrum Aanbestedingen 'Grond, Wegen en Groen', kortweg ACA GWG. In een nieuwe samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd hoe dit in zijn werk gaat.

Lees meer

Jaarbericht 2020 ACA GWG verschenen
Jaarbericht 2020 ACA GWG: “trend zet door: het aantal klachten neemt af, complexiteit neemt toe!” Het aantal klachten over aanbestedingen neemt nog steeds af. Vijf jaar terug zaten we op 120 vragen om advies of klachten, dat aantal neemt geleidelijk af, nu zitten we op zo’n 65 klachten op jaarbasis.

Lees meer

Brochure

ACA GWG brochure1 small
Bekijk onze brochure hier.

Meldlijn

  •  088 - 69 61 300