0301 150001Volgens de laatste kwartaalrapportage van CROW en advocatenkantoor Severijn Hulshof heeft het adviescentrum het jaar 2017 afgesloten met een totaal aantal behandelde vragen en klachten van 99, een lichte stijging ten opzichte van 2016 (95). 

Advocaat Joost Haest vindt het jammer dat er nog veel onbekendheid is met de dienstverlening van het ACA. Ook is vaak niet bekend dat de dienstverlening voor de leden van de aangesloten organisaties (MKB INFRA en VHG) gratis is. Maar ook voor opdrachtgevers is deze gratis. De deskundige hulp van het ACA kan erg helpen bij moeilijke kwesties waar verschil van mening over is gerezen. Maar vaak gaat het ook gewoon om de interpretatie van de spelregels.

0301 300002

Joost Haest

Een ander signaal is dat opdrachtgevers het soms niet prettig vinden dat anoniem wordt geklaagd via het ACA. Zij zouden liever zien dat klager zelf bij de Nota van Inlichtingen vragen stelt. Daarbij wordt soms uit het oog verloren dat van die mogelijkheid ook al gebruik is gemaakt maar men daar niet mee is opgeschoten. Dit moet de bedrijven zeker niet weerhouden van het inschakelen van het ACA omdat er kennelijk behoefte is aan een deskundig en onpartijdig oordeel.

Meldlijn

  •  088 - 69 61 300

Brochure

ACA GWG brochure1 small
Bekijk onze brochure hier.