0301 150001Volgens de laatste kwartaalrapportage van CROW en advocatenkantoor Severijn Hulshof heeft het adviescentrum het jaar 2017 afgesloten met een totaal aantal behandelde vragen en klachten van 99, een lichte stijging ten opzichte van 2016 (95). 

Advocaat Joost Haest vindt het jammer dat er nog veel onbekendheid is met de dienstverlening van het ACA. Ook is vaak niet bekend dat de dienstverlening voor de leden van de aangesloten organisaties (MKB INFRA en VHG) gratis is. Maar ook voor opdrachtgevers is deze gratis. De deskundige hulp van het ACA kan erg helpen bij moeilijke kwesties waar verschil van mening over is gerezen. Maar vaak gaat het ook gewoon om de interpretatie van de spelregels.

0301 300002

Joost Haest

Een ander signaal is dat opdrachtgevers het soms niet prettig vinden dat anoniem wordt geklaagd via het ACA. Zij zouden liever zien dat klager zelf bij de Nota van Inlichtingen vragen stelt. Daarbij wordt soms uit het oog verloren dat van die mogelijkheid ook al gebruik is gemaakt maar men daar niet mee is opgeschoten. Dit moet de bedrijven zeker niet weerhouden van het inschakelen van het ACA omdat er kennelijk behoefte is aan een deskundig en onpartijdig oordeel.

Opnieuw pleidooi MKB INFRA- en ACA-voorzitter voor aanbestedingsautoriteit
Vrijdagmiddag voor het Kamerreces heeft Staatssecretaris Keijzer het rapport over rechtsbescherming bij aanbestedingen met begeleidende brief aan de Tweede Kamer gestuurd. MKB INFRA en de Aannemersfederatie Nederland hebben in een eerste gezamenlijke reactie uitvoerig aan de orde gesteld dat jammer genoeg geen van de daarin aangedragen oplossingsrichtingen is overgenomen.

Lees meer

Scope van de raamovereenkomst
ACA-advocaat Joost Haest signaleert in zijn column in Cobouw dat er steeds vaker onder inschrijvers wordt gemord over de uitvoering van een raamovereenkomst. Hij refereert aan een zaak over werkzaamheden die werden verstrekt aan een derde maar die behoorden tot de scope van de raamovereenkomst. Deze zaak werd gevoerd in Kort Geding voor de rechtbank Haarlem, uitspraak op 6 juni 2019.

Lees meer

ACA aanwezig op InfraTech 2019
Het ACA neemt van 15 tot 18 januari deel aan de InfraTech 2019 in Ahoy Rotterdam. Het adviescentrum presenteert zich tweeërlei: in de stand van MKB INFRA (standnummer P600) en door middel van een presentatie op donderdagmiddag 17 januari van 12.00 - 13.00 uur.

Lees meer

MKB-pleidooi voor AanbestedingsAutoriteit
Het mkb in de bouw- en infrasector loopt opdrachten mis doordat het gelijke speelveld bij aanbestedingen in de toepassing van de Aan-bestedingswet ‘de mist ingaat’. Voorzitter Philip van Nieuwenhuizen van de vereniging van bedrijven in deze branche wil dat de overheid actie onderneemt. MKB-ondernemers in de grond-, weg en waterbouw lopen bij aanbestedingen tegen te hoge of ongelijke eisen aan. Voor het waarborgen van faire kansen is om die reden een ‘AanbestedingsAutoriteit’ nodig, stelt Philip van Nieuwenhuizen, voorzitter van brancheorganisatie MKB INFRA.

Lees meer

Meldlijn

  •  088 - 69 61 300

Brochure

ACA GWG brochure1 small
Bekijk onze brochure hier.